Angol közép - TELC English B2 nyelvvizsgára felkészítő tanfolyam

A felkészítő tanfolyam során a vizsgázók áttekintik a nyelvvizsgához szükséges nyelvtani ismereteket, átismétlik, gyakorolják a B2 szint szükséges szókincsét. Ezeken túl pedig alaposan felkészülnek a TELC English B2 nyelvvizsga írásbeli és szóbeli típusfeladataiból.

A tanfolyam célja a középfokú szint (B2) eléréséhez szükséges nyelvtudás megszerzése: a képzésben résztvevő egészében és részleteiben is megérti a hozzá intézett rövidebb és hosszabb beszédet, egyszerű, természetes közegben történő szöveghallgatás során hatékony stratégiát alkalmaz a lényeg és a részletek kiszűrésére. Beszédtevékenysége az önálló, egyirányú kommunikáció során egyenletes, világosan ki tudja fejezni mondanivalóját, álláspontját, véleményét. Az elsajátított szókészlet alkalmas közvetlen környezete, élettere tematikájának viszonylag strukturált megjelenítésére konkrét és általános szinten a mindennapok, a munka, a szakmai tevékenység diskurzusaiban egyaránt. Tudatosan használja a nyelvtani szerkezeteket, intonációs mintákat és más nyelvi eszközöket. A nyelvek közötti közvetítést az információs tartalom jelentős sérülése nélkül végzi.
 
Írott szövegek esetében összefüggő, tartalmilag és formailag jól strukturált szövegek gondolatmenetét képes követni, valamint idegen anyanyelvi beszélő számára mind a tartalom, mind a kivitelezés szempontjából elfogadható szövegeket képes alkotni.
 
 
 
Aktuális akciónk, amely 2012. február 29 -ig érvényes:
 
*nyelvtanfolyamaink árából 3000 Ft - ot jóváírunk vagy
 
*páros jelentkezés esetén 5000-5000 Ft.  kedvezményt adunk
 
 
képzés típusa: 
Nyelvtanfolyam
képzés jellege: 
a tanfolyam díja: 
650 Ft/óra
részletfizetési lehetőség: 
igen

Helyszín

BFI Magyarország
Petőfi S. u. 1/B
9700 Szombathely , VA
Magyarország
Telefon: 3694501820
Vas HU