ÖSD B2 Mittelstufe Deutsch nyelvvizsga

A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll, C típusú (komplex) bizonyítványt ad. A vizsga korlátlan alkalommal megismételhető. Az írásbeli vizsgán egy- ill. kétnyelvű szótár használható. A szóbeli vizsga egyéni (a vizsgáztató a beszélgető partner), mely előtt 10-15 perc felkészülési idő áll rendelkezésre.

* Írásbeli (210 perc)
- Olvasott szöveg értése, nyelvtani teszt (max. pontszám: 20) időtartam: 90 perc
- Hallott szöveg értése (magnóról, max. pontszám: 20) időtartam: 30 perc
- Levélírás (max. pontszám: 30) időtartam 90 perc

Írásbeli részvizsga összes elérhető pontszáma: 70

* Szóbeli (kb. 15 perc)
- Beszélgetés egy adott általános témáról: véleménynyilvánítás, spontán reagálás
- Kép alapján összefüggő beszéd, a kép által felvetett szituáció/téma probléma részletes kifejtése
- Vita egy megadott témáról: állásfoglalás, aktív és meggyőző érvelés, kompromisszum keresése

Szóbeli részvizsga összes elérhető pontszáma: 30

A NYAK döntése alapján 2009. január 1-től minden vizsgarendszernél államilag elismert bizonyítványt Magyarországon csak az a vizsgázó szerezhet, aki nem csak a vizsga eredeti sikerességi határát teljesíti (legalább 60% az írásbeli és legalább 60% szóbeli vizsgarésznél), hanem minden nyelvi készségnél (olvasás, levélírás, hallás utáni értés, beszédkészség) is teljesít legalább 40%-ot az adott készségmérés összpontszámából.


ÖSD nyelvvizsga időpontok 2012-ben:

 

SZÓBELI VIZSGA IDŐPONTOK

 

ÍRÁSBELI VIZSGA NAPJA

VIZSGASZINT

Jelentkezési határidő

február 3-10.

február 4.

A1, B1, B2, C1

január 13.

március 2-9.

március 2.-3.

A1, B1, B2, C1

február 10.

április 27-máj. 4.

április 27.-28.

A1, B1, B2, C1

április 6.

július 27-aug. 3.

július 27.-28.

A1, B1, B2, C1

július 6.

október 12- 19.

október 12.-13.

A1, B1, B2, C1

szeptember 21.

december 7-14.

december 7.-8.

A1, B1, B2, C1

november 16.

 

képzés típusa: 
Nyelvtanfolyam
a tanfolyam díja: 
29.000 Ft
részletfizetési lehetőség: 
nem

Helyszín

BFI Magyarország
Petőfi S. u. 1/B
9700 Szombathely , VA
Magyarország
Telefon: 3694501820
Vas HU