Gépkezelői szaktanfolyam és hatósági vizsga

A képzés célja a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló jogszabályban meghatározott emelő- és rakodógépek kezeléséhez szükséges gépkezelői jogosítvány megszerzése. Akkreditált képzés, programakkreditációs lajstromszáma: PLB-0559

Gázhegesztő tanfolyam

A technológiának megfelelő hegesztési munkafogások elsajátítása. Olyan szakemberek képzése, aki elvégzi az adminisztrációs feladatokat, ellenőrzi a munkaterületet, előkészíti a munkadarabot, beüzemeli a munkavégzéshez szükséges gépeket, elvégzi a hegesztést, elvégzi a vágást, biztosítja a munkavégzés befejezésének rendjét, betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat.

Fogyóelektródás hegesztő

A technológiának megfelelő hegesztési munkafogások elsajátítása. Olyan szakemberek képzése, aki elvégzi az adminisztrációs feladatokat, ellenőrzi a munkaterületet, előkészíti a munkadarabot, beüzemeli a munkavégzéshez szükséges gépeket, elvégzi a hegesztést, elvégzi a vágást, biztosítja a munkavégzés befejezésének rendjét, betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat.

Foglalkozás-egészségügyi szakápoló

A foglalkozás-egészségügyi ápoló foglalkozás-egészségügyi alapszolgálatnál, foglalkozás-egészségügyi központban, foglalkozás-egészségügyi szakellátásban (szakrendelésen), a foglalkozás- gészségügyi team tagjaként részt vesz a preventív, egészségmegőrzési, egészségnevelési feladatokban, a foglalkozási és a foglalkozással összefüggő betegségek felismerésében, kezelésében, a kóroki tényezők észlelésében és a munkahelyek közegészségügyi-járványügyi, ezen belül munkaegészségügyi feladatainak ellátásában, adminisztrációs, dokumentációs tevékenységben.

Felnőttoktató

A képzés célja olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek továbbképzése, akik sikeres záróvizsgát követően felnőttképzéshez kötődő munkakörben szeretnének tevékenykedni: oktatóként, trénerként, oktatásszervezőként, képzési tanácsadóként, vizsgafelkészítőként stb. A tanfolyam elvégzését ajánljuk továbbá mindazoknak, akik jelenleg is felnőttképzési területen dolgoznak de szeretnék ismereteiket bővíteni és továbbfejleszteni.

AutoCAD 2D tréning

A képzés célja: megtanítani a résztvevőket azokra az alkalmazott számítástechnikai rajzoló-szerkesztő ismeretekre, melyek birtokában képesek az AutoCAD program által nyújtott lehetőségeket kihasználni. A képzés végére a résztvevők megismerik az egyszerű és összetett grafikus elemek, objektumok létrehozásának, szerkesztésének, megjelenítésének és kinyomtatásának alapismereteit.

Egyéb eljárás szerinti hegesztő

A technológiának megfelelő egyéb hegesztési eljárások elsajátítása. Olyan szakemberek képzése, aki elvégzik az adminisztrációs feladatokat, ellenőrzi a munkaterületet, előkészíti a munkadarabot, beüzemeli a munkavégzéshez szükséges gépeket, elvégzi a hegesztést, elvégzi a vágást, biztosítja a munkavégzés befejezésének rendjét, betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat.

Bolti hentes tanfolyam

A bolti hentes (OKJ 31 541 01 0100 31 01) képesítéssel rendelkező szakember szakmájának gyakorlása során önállóan - korszerű kézi és gépi eszközökkel, anyagokkal és berendezésekkel - az alábbi munkatevékenységeket végzi: a nagy vágóállatok elsődleges és másodlagos feldolgozása és ezen tevékenységből nyert hús és húskészítmények értékesítése.

Oldalak